กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางลำปาง
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66119508946
เลขที่คำสั่ง 151/สด./60/67/12
ชื่อโครงการ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้่านพัก ระหว่าง กม.27+200 - กม.30-215 โครงการก่อสร้้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ
งบประมาณ 99,120.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 29/11/2566 29/11/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 29/11/2566 07/12/2566
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ