กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66129114959
เลขที่คำสั่ง 718/หส/60/67/27
ชื่อโครงการ ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด 1.50x6.00 ม. หนา 15 มม. จำนวน 10 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (LT,RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 396,650.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/12/2566 15/12/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 08/12/2566 15/12/2566
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ