กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66129117196
เลขที่คำสั่ง 632/67/068
ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๙๕๐-กม.๘๑+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
งบประมาณ 499,910.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 08/12/2566 07/01/2567
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/12/2566 15/12/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ