กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66129100318
เลขที่คำสั่ง eb-สพ.2/กพ.6/2566 ( พ )
ชื่อโครงการ งานซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ ( Precast form ) ขนาดความกว้าง 0.35 ม. ความหนา 0.05 ม. จำนวน 1252 ตร.ม. ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม.2+007.570
งบประมาณ 600,960.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 07/12/2566 07/01/2567
2 ประกาศราคากลาง 07/12/2566 07/01/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 07/12/2566 07/01/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ