กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 16
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66089219347
เลขที่คำสั่ง 320/30/66/67/337
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 41-5098-79-1 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 9,716.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 10/08/2566 17/08/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ