กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66099670363
เลขที่คำสั่ง 221/-/2/67
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ระยะเวลา 3 เดือน
งบประมาณ 117,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 29/09/2566 29/09/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ