กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66099156086
เลขที่คำสั่ง eb./44/2567
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (POROUS ASPHALT CONCRETE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๙๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๐,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ 19,840,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 29/09/2566 04/10/2566
2 ประกาศราคากลาง 29/09/2566 30/10/2566
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 12/10/2566 01/11/2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 24/11/2566 01/12/2566
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ