กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 15/11/2566 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแต - บาละ ระหว่าง กม.7+950 - กม.8+000 (LT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 15/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 14/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa.จำนวน 360 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 14/11/2566 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัดของตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 25 Mpa. (255 Ksc.) (มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.) จำนวน 362 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 14/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 14/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ (ชอ.7/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 13/11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 13/11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ วัสดุจราจร (อุปกรณ์ป้ายจราจร) จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 13/11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๑๕๓๐ งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ - บางพรม และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ - สระพัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 13/11/2566 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 30,390 รายการ