กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 22/11/2566 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา กม.๑๔๓+๒๐๐ - กม.๑๔๓+๕๐๐ LT. (บริเวณต่างระดับเขาชีโอน) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 22/11/2566 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ที่ กม.๑๓๒+๘๐๐ - กม.๑๓๓+๐๐๐ RT. (บริเวณทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 22/11/2566 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก กม.๗๓+๑๐๐ - กม.๗๓+๓๐๐ RT. (ทางแยกต่างระดับบ้านบึง) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 22/11/2566 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (Beautification And Architecture Work) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ กม.๑๑+๓๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ RT. บริเวณทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (AIRPORT LINK) ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 22/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (สญ.7/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 22/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (ชอ.9/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 21/11/2566 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คศล. จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนำ้ใส - ปางโก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 21/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ชอ.8/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 21/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 21/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge AT. STA.3+772.250 Roadway Width 11.00 M. SPAN (4x19.50)=78.00 M. Skew 15 องศา (LT) ปริมาณงาน 78 ม.โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 30,404 รายการ