กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 22/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (สญ.7/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 22/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (ชอ.9/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 21/11/2566 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คศล. จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนำ้ใส - ปางโก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 21/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (ชอ.8/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 21/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 21/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge AT. STA.3+772.250 Roadway Width 11.00 M. SPAN (4x19.50)=78.00 M. Skew 15 องศา (LT) ปริมาณงาน 78 ม.โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ BORED PILE DIA. 0.80 M. (เฉพาะค่าเจาะและงานทดสอบ) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 20/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 20/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.1+653.550 ROADWAY WIDTH 11.00 M. SPAN (7x19.50) = 136.50 M. SKEW 0 องศา (RT.) ปริมาณงาน 136.50 เมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000–กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 20/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 30,390 รายการ