กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๗+๗๙๘.๕๑๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๗+๗๙๘.๕๑๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เปลี่ยนแปลงแผน
43 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จ้างก่อสร้าง EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ๓-(๒.๔๐x๒.๑๐) AT STA.๖๙+๑๗๖.๙๙๙ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 29/11/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) งานซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ที่ กม.28+000 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง (ม.สุขสำราญ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 29/11/2566 แขวงทางหลวงพะเยา ยางมะตอยน้ำฉาบสำเร็จรูป (Seal Coat) ความจุ 18 ลิตร / ถัง จำนวน 100 ถัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 29/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 28/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างยกวางและขนส่งคานคอนกรีตอัดแรง กว้างไม่เกิน 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.80 เมตร โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลูกแก - หนองตะเลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 28/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - นครราชสีมา (M6) เปลี่ยนแปลงแผน
49 28/11/2566 สำนักแผนงาน จ้างทำเหมาบริการทำความสะอาดสำนักแผนงาน ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 27/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อเเข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ ( ส่งศูนย์ ) ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม่ ดำเนินการ กม. 2+007.570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 30,421 รายการ