กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 04/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง BOX BEAM ช่วงความยาว 20.00 ม. (เฉพาะค่าแรงงาน) ในทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง ที่ กม.4+050 (LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 04/12/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 04/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.118+500 - กม.118+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 04/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.122+050 - กม.122+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 04/12/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. จำนวน 850 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้าง R.C. U-DITCH TYPE A โครงการทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200-30+215 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 01/12/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 3 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 01/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 30/11/2566 ศูนย์สร้างทางลำปาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สาย ทางเลี่ยงเมืองลำปาง งานก่อสร้างระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 30/11/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 15.00 ม. จำนวน 128 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 29/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 30,421 รายการ