กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 07/12/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (พศ.5/67,ทก.7/67,สญ.8/67,ชป.1/67) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 06/12/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2567 รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ที่ กม.4+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 06/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 LT,RT , ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ที่ กม.255+132 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง ที่ กม.4+050 LT,RT ยกเลิกแผน
14 06/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 (LT,RT) , ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ที่ กม.255+132 (LT,RT) และ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง ที่ กม.4+050 (LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 06/12/2566 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 06/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 06/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอน เตาปูน - เบิกไพร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 04/12/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๕๙+๙๙๐-กม.๖๐+๑๙๐ S/B จำนวน ๑๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 04/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ที่ กม.312+950 LT,RT , ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ที่ กม.255+132 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง ที่ กม.4+050 LT,RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 04/12/2566 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 30,421 รายการ