กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66090041744
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9,994 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 38,999,486.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/09/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ