กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66090039562
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,850.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/09/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ