กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กองการพัสดุ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66090037788
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 709,500.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/09/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ