กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66090035067
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ชอ.70/66)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 99,505.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/09/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ