กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมา โครงการ สถานะ
1 29/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี บริษัท 500 ไมล์ จำกัด จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง ถึง แสมดำ ตอน 6 ระหว่าง กม.2+400 ถึง กม.750 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,170 ตร.ม.) คืนสิทธิ์
2 23/11/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซีโก้ทรานสปอร์ต งานจ้างก่อสร้างงานขยายจราจร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา คืนสิทธิ์
3 23/11/2566 แขวงทางหลวงนครนายก บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0501 ตอน คลองยาง ถึง นครนายก ระหว่าง กม.115+960 ถึง กม.120+125 LT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 4.165 กม. ตัดสิทธิ์
4 23/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11 บริษัท วพิตา จำกัด งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.25+350 - กม.26+200 ตัดสิทธิ์
5 22/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16 การันต์รัตน งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สวนแตง – ไชยา ระหว่าง กม.54+750 – กม.55+735.400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัดสิทธิ์
6 20/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เกียรติเจริญชัยการโยธา งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงุ ระหว่าง กม.67+225 - กม.68+300 ระยะทาง 1.075 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง คืนสิทธิ์
7 20/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโหง อำภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโ ตัดสิทธิ์
8 28/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3388 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโป่ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.0+127 - กม.2+000 ปริมาณงาน 21,020 ตารางเมตร คืนสิทธิ์
9 14/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9 จั่วเซ้งค้าไม้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตัดสิทธิ์
10 08/11/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 500 ไมล์ งานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณจุดพักรถหนองรี บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะที่ 2 ตัดสิทธิ์
แสดง 1 ถึง 10 จาก 878 รายการ