กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 5126067/72 ลว. 1 ธ.ค. 2566 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. 1,100 แผ่น 88,000.00 01/12/2566 5126067/72 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,230.00 28/11/2566 151/30/67/งท.04/สด. ศูนย์สร้างทางลำปาง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,860.00 28/11/2566 151/30/67/งท.03/สด. ศูนย์สร้างทางลำปาง
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ( ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 896,040.00 28/11/2566 eb-สพ.2/ตจ.5-5/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมาบเลข 214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.ดำเนินการ กม. 137+407 ( LT,RT ) กม. 137+616 ( LT,RT ) กม. 137+765 ( RT ) 1,338,360.00 28/11/2566 eb-สพ.2/ตจ.4-4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 297,300.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/127/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,680.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/129/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 32,760.00 29/11/2566 คค 06115.2/85/131/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 78,980.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/135/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,120.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/128/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 266,000.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/134/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 47,600.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/132/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29,084.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/130/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 48,480.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/133/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเส้นจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา กม.119+000 ถึง กม.195+943 เป็นช่วงๆ 40,000,000.00 01/12/2566 กท./eb.37/2567 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93,464 รายการ