กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 0.00 29/11/2566 จบ./พ.4/1/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.0+518.000 (RT.) 786,600.00 20/11/2566 eb-สพ.4/12/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
3 งานซื้อไม้เเปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อแข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม-โนนเรียง กม.ดำเนินการ กม. 0+327.675 ( LT,RT ) 680,750.00 29/11/2566 eb-สพ.2/ดน.3/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 รถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน 17,600,000.00 30/11/2566 eb1/5/2567 กองการพัสดุ
5 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง(Plannet) 661,333.30 29/11/2566 สร.1/1/2567 สำนักบริหารบำรุงทาง
6 ขายทอดตลาดเครื่องจัก-ยานพาหนะชำรุด(งานนอกเงินทุน) 0.00 30/11/2566 พช.1/(พ.4)/01/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ 0.00 22/11/2566 คค 06011(พ.1)/01/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
8 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดเเรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ้่ศูนย์กลาง 15.20 มม. ( 5/8 นิ้ว ) จำนวน 21 ตัน ( ส่งศูนย์ ) ทางหลวงหมายเลข 2437ตอนสามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 1,029,000.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.1/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ ( ไม้เนื้อเเข็งปานกลาง ) จำนวน 5 รายการ ( ส่งศูนย์ ) ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม่ ดำเนินการ กม. 2+007.570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 678,750.00 27/11/2566 eb-สพ.2/กพ.3/2566 ( พ ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 0.00 29/11/2566 สทล.17.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๒๐+๑๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 48,850.00 ตร 22,440,000.00 29/11/2566 eb./111/2567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. 1,323,000.00 28/11/2566 eb-สพ.4/14/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
13 ซื้อท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.แบบ Precast Box Culvert จำนวนรวม 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,843,440.00 24/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนำ้ใส - ปางโก 1,104,550.00 28/11/2566 คค 06114.2/eb.7/2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 0.00 28/11/2566 คค 06022/พ.5.2/2567/001 แขวงทางหลวงนครพนม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21,674 รายการ