กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 260,620.00 25/10/2566 638/35/66/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ทางหลวงหมายเลข 2339 0100 ตอน ศรีวิชา - กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+975 เป็นช่วงๆ 98,000.00 24/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 68,800.00 10/10/2566 437/60/67/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 99,996.00 20/10/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
110 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 83,310.00 16/10/2566 643/60/67/3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 0.00 10/10/2566 437/60/67/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 111,015.00 09/10/2566 638/60/67/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งคู่ (ต้นที่ 131) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.58+400 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 61,280.00 09/10/2566 336/-/18/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
114 จ้างซ่อมและเปลี่ยนแผ่นการ์ดเรลและเสาการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.44+450 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 44,910.00 09/10/2566 336/-/17/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
115 จ้างซ่อมแซมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ที่กม.492+500 (แยกหนองแก) งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง GIRDER TYPE 5 ช่วง 27.30 ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 283,100.00 05/10/2566 627/60/67/2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 0.00 30/09/2566 . สำนักงานทางหลวงที่ 16
117 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 08/08/2566 320/30/66/53/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,841.00 28/09/2566 5224066332 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
119 5124066/375 ลว. 22 ก.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6.25 26/09/2566 5124066/375 แขวงทางหลวงตากที่ 1
120 5124066/375 ลว. 22 ก.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,000.00 26/09/2566 5124066/375 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,557 รายการ