กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 46,200.00 16/11/2566 310/B/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
92 66119254684 6,400.00 16/11/2566 643/70/67/47 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 55,600.00 17/10/2566 สท/60/67/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 1,550.00 08/11/2566 638/30/67/00005 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14,500.00 08/11/2566 638/30/6700007 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6640-17-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,200.00 08/11/2566 510/30/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
97 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 42,090.00 09/11/2566 638/60/66/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11,800.00 09/11/2566 638/45/67/42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 66119042489 125,400.00 03/11/2566 438/60/67/10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
100 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217,888.00 02/11/2566 627/45/67/27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
101 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ ปริมาณงาน 2 แห่ง 99,995.20 30/10/2566 638/-/67/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 1,400.00 30/10/2566 14 แขวงทางหลวงกระบี่
103 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 9,600.00 30/10/2566 10 แขวงทางหลวงกระบี่
104 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 0.66 30/10/2566 35/67/4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) 12,706.00 27/10/2566 535/60/67/16 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,557 รายการ