กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 99,890.00 19/12/2566 643/60/67/90 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
62 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,690.00 06/12/2566 618/งท/30/67/3 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
63 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ 131,000.00 12/12/2566 332/60/74/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
64 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งเครื่องดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน 16,400,000.00 14/12/2566 eb/งท/2/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566 (งานเงินทุน) 0.00 13/12/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2566 (งานเงินทุน) 0.00 13/12/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 12,580.00 08/12/2566 423/70/67/54 แขวงทางหลวงจันทบุรี
68 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 125,350.00 12/12/2566 638/45/67/51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 89,000.00 08/12/2566 638/70/66/49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 99,800.00 08/12/2566 643/60/67/83 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
71 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 218 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,220.00 06/12/2566 558/60/67/65 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
72 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,770.00 16/11/2566 536/60/66/012 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
73 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 187,500.00 01/12/2566 437/60/67/83 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 496,000.00 04/12/2566 48 แขวงทางหลวงกระบี่
75 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 2,600.00 30/11/2566 638/85/67/37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,557 รายการ