กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 5,300.00 03/01/2567 643/60/67/99 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ลย.9/67) 0.00 02/01/2567 438/60/67/47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
48 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร (CONCRETE) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี ระหว่าง กม.165+230 - กม.165+270 (LT) ปริมาณงาน 245.00 ตร.ม. 478,649.00 27/12/2566 618-6770 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
49 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางพูน จ.ปทุมธานี 2,000,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2112 ลว 26 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ลำปาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ดอนไชย - หนองหญ้าไทร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2108 ลว. 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
51 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองคาย (ขาเข้า) จ.หนองคาย สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 3,700,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2070 ลว. 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
52 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 3,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2047 ลว. 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
53 จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารสำนักงานด่านฯ (ชาวงด่านฯ บางพระ-ด่านฯ หนองขาม) 465,236.00 25/12/2566 260/จ./67/65 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
54 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 3,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2047 ลว. 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
55 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ลำปาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย – หนองหญ้าไทร จ.ลำปาง 1,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ.2049 ลว. 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2044 ลว. 22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
57 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักห 4,850,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2046 ลว.22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
58 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 227,260.00 22/12/2566 437/60/67/104 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 7,233.00 22/12/2566 62 แขวงทางหลวงกระบี่
60 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 196,504.00 19/12/2566 619/-67/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,557 รายการ