กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 35,130.00 13/06/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
17 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+880 - กม.26+650 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 7,520 SQ.M. 16,500,000.00 30/05/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16,080.00 12/06/2567 437/60/67/330 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
19 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,231.90 11/06/2567 612/-/67/427 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 99,900.00 31/05/2567 531/60/67/226 แขวงทางหลวงแพร่
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 (งานเงินทุนฯ) 0.00 10/06/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2567 (งานเงินทุน) 0.00 10/06/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2567 (งานเงินทุน) 0.00 10/06/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
24 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 7,800.00 04/06/2567 431/60/67/310 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 7,141.00 27/05/2567 437/40/67/286 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
26 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 54,759.00 04/06/2567 552/60/67/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
27 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 392,000.00 27/05/2567 437/60/67/294 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
28 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๑+๖๒๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 6,000,000.00 04/06/2567 eb-ภก 53/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗บก.ทล.(พังงา) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต ๑ หลัง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.๒๕+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,265,000.00 04/06/2567 eb-ภก 55/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,980.00 04/06/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,782 รายการ