กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 259,220.00 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 จ้างเหมางานปรับระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.232+950 - กม.233+259 LT. ปริมาณงาน 2,638 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00 12/02/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18 จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-6067-96-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,800.00 08/02/2567 510/-/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 5
19 ซื้อยาง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,320.00 07/02/2567 628/30/67/42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
20 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 21-6617-15-7 จำนวน 14 รายการ 5,727.31 06/02/2567 41 แขวงทางหลวงกระบี่
21 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.00 05/02/2567 718/30/67/101 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
22 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 242,140.00 05/02/2567 638/45/67/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 14,296.00 31/01/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
24 งานจัดหาบัตรอัตโนมัติ On Board Unit (OBU) 4,640,000.00 31/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุน) 16,000.00 23/01/2567 526/-/67/16 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
26 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 41,260.00 23/01/2567 526/30/67/15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
27 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 111,015.00 30/01/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.66+850 , กม.74+500 และ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.8+830 , กม.13+950 ปริมาณงาน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,081.04 18/12/2566 บก.1/2567 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
29 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 28,000.00 26/01/2567 552/60/67/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
30 5124067/131 ลว. 18 ม.ค. 2567 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,000.00 22/01/2567 5124067/131 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,557 รายการ