กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2656 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 145,000.00 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2657 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 57,000.00 15/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2658 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู – บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๕+๑๐๐ – กม.๒๐๕+๘๕๐ RT., กม.๒๐๗+๐๕๐ – กม.๒๐๗+๗๐๐ RT 9,999,900.00 14/01/2562 คค. 06035/23/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2659 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม – ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ – กม.๐+๕๗๖ 2,200,000.00 14/01/2562 คค. 06035/22/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2660 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - สระกระโจม ระหว่าง กม.2+740 - กม.2+980 ปริมาณงาน 2 แห่ง 189,924.20 10/01/2562 445/-/146/2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
2661 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 10,000,000.00 11/01/2562 คค ๐๖๐๓๕ / ๑๗ / ๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2662 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.48+000-กม.49+000 ปริมาณงาน 1.000 กม. 9,990,000.00 10/01/2562 นว.2/e.31/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2663 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 680.00 08/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2664 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 9,999,000.00 09/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2665 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 9,999,000.00 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2666 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 44 ตัน 96,800.00 08/01/2562 6186062112 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2667 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 32,790.00 08/01/2562 643/45/62/108 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2668 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 9,990,000.00 08/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2669 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,850,000.00 04/01/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/30 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2670 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา(สี่เหลี่ยม) 4,350,000.00 03/01/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 2,656 ถึง 2,670 จาก 2,737 รายการ