กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2641 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4,347,500.00 01/02/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 4,350,000.00 01/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2643 งานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 6,600.00 31/01/2562 313/60/075/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2644 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 131,460.00 29/01/2562 552/60/62/159 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2645 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 24,000.00 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2646 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 6,500.00 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2647 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 26,353.00 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2648 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,168 ต้น) 4,350,000.00 24/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2649 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 3,600.00 14/01/2562 513/40/62/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2650 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 117,025.00 19/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2651 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20,570.00 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2652 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 3,600.00 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2653 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 332,880.00 11/01/2562 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2654 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 3,600.00 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2655 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 9,990,000.00 20/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 2,641 ถึง 2,655 จาก 2,737 รายการ