กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2581 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร Solar Cell (ไฟกระพริบLED 300 มม.) สีเหลือง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.172+300 - กม.201+440 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 12 ชุด 298,800.00 19/03/2562 618-62162 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2582 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 000 (บริเวณแยกอุทยานสวรรค์), ที่ กม.1 + 475 (บริเวณทางแยกพหลโยธิน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 500,000.00 12/03/2562 437/พ.1/5/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2583 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 249,150.00 20/02/2562 626/60/ซ/112/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2584 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 64,790.00 20/02/2562 626/60/ซ/113/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2585 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 2 รายการ 80,000.00 25/02/2562 626/45/ซ/116/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2586 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21,840.00 25/02/2562 626/60/ซ/115/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2587 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 22,680.00 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2588 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21,840.00 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 36,400.00 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2590 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10,455.00 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2591 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 23,400.00 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2592 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 1,000,000.00 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2593 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 42,270.00 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2594 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 736.00 13/03/2562 643/40/62/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2595 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,700.00 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 2,581 ถึง 2,595 จาก 2,737 รายการ