กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2566 จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ – ทางพาด ระหว่าง กม.๑+๒๑๘ – กม.๗+๗๔๗ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยตะกั่ว – พุทไธสง ระหว่าง กม.๑+๖๕๙ – กม.๗+๐๐๐ ปริมาณ 14,700,000.00 26/03/2562 คค 06059/พ.1/E/13/2561 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 52,150.00 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2568 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 1,979,000.00 20/03/2562 คค 06046/พ.1/e-b/38/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2569 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 500.00 18/03/2562 313/-/114/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2570 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1,484,307.00 20/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2571 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 3,924,000.00 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2572 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 130,630.00 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2573 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 98,000.00 19/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2574 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 498,870.00 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2575 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 498,870.00 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2576 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - เวียงดอย ที่ กม. 340 + 470 (สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 450,000.00 12/03/2562 437/พ.1/6/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2577 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2 ที่ กม.17 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 430,000.00 12/03/2562 437/พ.1/4/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2578 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 430,000.00 12/03/2562 437/พ.1/3/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2579 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.8 + 000 และ ทางหลวงหมาย 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0 + 601 - กม.4 + 254 ปริมาณงาน 1 EACH 480,000.00 12/03/2562 437/พ.1/2/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2580 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 495,000.00 12/03/2562 437/พ.1/1/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 2,566 ถึง 2,580 จาก 2,737 รายการ