กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,040.00 08/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2552 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 24,668.00 18/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
2553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 69,390.00 18/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
2554 วัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 2 รายการ 16,600.00 18/02/2562 331/60/057/2562 แขวงทางหลวงระนอง
2555 กล่องแกเบี่ยน ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. ขนาด 20 กล่อง 3,800.00 18/02/2562 331/60/056/2562 แขวงทางหลวงระนอง
2556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 49,520.00 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2557 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 5,900,000.00 13/02/2562 คค 06052/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2558 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 50 ลบ.ม. 36,000.00 05/02/2562 641/60/62/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ตามแบบมาตรฐานตำรวจ เลขที่ ม.09(52)และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ 9047(51) สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) 4,300,000.00 08/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2560 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 420,000.00 11/02/2562 718/คน/60/62/33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 46,940.00 08/02/2562 643/60/62/140 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 1,150.00 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 1,150.00 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2564 วัสดุยานพาหนะ 590.00 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2565 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 189,000.00 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 2,551 ถึง 2,565 จาก 2,667 รายการ