กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2521 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 23,400.00 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2522 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 1,000,000.00 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2523 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 42,270.00 05/03/2562 641/60/62/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2524 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 736.00 13/03/2562 643/40/62/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2525 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,700.00 07/03/2562 522/70/62/105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2526 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 24,180.00 13/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2527 ซื้ออะไหล่ 99.00 12/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2528 ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 23,080.00 12/03/2562 643/70/62/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 7,000.00 12/03/2562 512/30/62/60 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2530 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 22 และตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 72,150.00 12/03/2562 642/35/62/132 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 89,945.00 08/03/2562 643/60/62/173 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2532 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 97,300.00 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2533 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 37,000.00 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2534 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถยนต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,000.00 13/02/2562 527/30/62/50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2535 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17,305.00 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 2,521 ถึง 2,535 จาก 2,667 รายการ