กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2506 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - เวียงดอย ที่ กม. 340 + 470 (สี่แยกสะพานเดชาติวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 450,000.00 12/03/2562 437/พ.1/6/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2507 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 2 ที่ กม.17 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 430,000.00 12/03/2562 437/พ.1/4/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2508 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 430,000.00 12/03/2562 437/พ.1/3/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2509 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.8 + 000 และ ทางหลวงหมาย 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม.0 + 601 - กม.4 + 254 ปริมาณงาน 1 EACH 480,000.00 12/03/2562 437/พ.1/2/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2510 งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง 495,000.00 12/03/2562 437/พ.1/1/2562 (ฉจ.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2511 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร Solar Cell (ไฟกระพริบLED 300 มม.) สีเหลือง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.172+300 - กม.201+440 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 12 ชุด 298,800.00 19/03/2562 618-62162 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2512 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 000 (บริเวณแยกอุทยานสวรรค์), ที่ กม.1 + 475 (บริเวณทางแยกพหลโยธิน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 500,000.00 12/03/2562 437/พ.1/5/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 249,150.00 20/02/2562 626/60/ซ/112/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 64,790.00 20/02/2562 626/60/ซ/113/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2515 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 2 รายการ 80,000.00 25/02/2562 626/45/ซ/116/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21,840.00 25/02/2562 626/60/ซ/115/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2517 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 22,680.00 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2518 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21,840.00 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 36,400.00 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10,455.00 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 2,506 ถึง 2,520 จาก 2,667 รายการ