กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2476 5123562/342 ลว.2 ก.ย. 2562 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,300 ลิตร 63,963.00 03/09/2562 5123562/342 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2477 ซื้อวัสเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 16,005.29 01/07/2562 070(66)/62/030 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย HOTMIX 158,400.00 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย Hotmix แขวงทางหลวงอ่างทอง
2479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 5,516.00 30/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 158,400.00 30/08/2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12,600.00 29/08/2562 643/60/62/443 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2482 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 250.00 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 4,240.00 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2484 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 237,764.70 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2485 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 1,800.00 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2486 512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 53,286.00 22/08/2562 512/30/62/148 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2487 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 64,820.00 20/08/2562 533/60/395/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2488 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 845,820.00 19/08/2562 คค 06115.4/977 ลว.19 สค.62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
2489 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 348,844.00 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2490 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 2,821.00 16/08/2562 512/35/62/328 แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 2,476 ถึง 2,490 จาก 2,802 รายการ