กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2446 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 98,800.00 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2447 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 106,800.00 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2448 งานปรับปรุง ซ่อมแซม และเสริมกำลังคานสะพานที่ชำรุดเสียหาย ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 1,725,000.00 20/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2449 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 4,720.00 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2450 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 4,720.00 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2451 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2452 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28,408.00 13/09/2562 321/35/62/396 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2453 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,220.00 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2454 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,640.00 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2455 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 980.00 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2456 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 32,000.00 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2457 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12,700.00 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2458 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 317,800.00 12/09/2562 313/60/220/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2459 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 46,500.00 12/09/2562 622/60/62/282 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2460 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 81,720.00 12/09/2562 622/60/62/283 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 2,446 ถึง 2,460 จาก 2,802 รายการ