กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2446 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 49,520.00 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2447 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 5,900,000.00 13/02/2562 คค 06052/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2448 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 50 ลบ.ม. 36,000.00 05/02/2562 641/60/62/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ตามแบบมาตรฐานตำรวจ เลขที่ ม.09(52)และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ 9047(51) สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) 4,300,000.00 08/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2450 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 420,000.00 11/02/2562 718/คน/60/62/33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 46,940.00 08/02/2562 643/60/62/140 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2452 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 1,150.00 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2453 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 1,150.00 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2454 วัสดุยานพาหนะ 590.00 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2455 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 189,000.00 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2456 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,850,000.00 07/02/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/297 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2457 งานจัดพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 การส่งมอบอาคารด่านพรมแดน ฝั่งเมียนมา การจัดนิทรรศการ และการจัดทำหนังสือที่ระลึก 7,500,000.00 06/02/2562 ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงาน สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2458 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 98,050.00 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2459 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบ (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่างกม.173+950 - กม.201+400 รวม 1 รายการ จำนวน 12 ชุด 298,800.00 04/02/2562 618-62-91 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2460 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 8,535.00 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 2,446 ถึง 2,460 จาก 2,557 รายการ