กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2416 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 69,080.00 24/09/2562 533/40/442/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2417 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 32,150.00 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2418 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 4,720.00 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2419 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 45 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 61,640.00 23/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2420 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 181,164.00 23/09/2562 552/35/62/363 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
2421 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172,600.00 23/08/2562 320/35/079/62/334 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2422 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 4,720.00 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2423 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 59,400.00 29/09/2562 313/30/065/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2424 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 8,320.00 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2425 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13,540.00 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2426 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 98,800.00 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2427 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 106,800.00 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2428 งานปรับปรุง ซ่อมแซม และเสริมกำลังคานสะพานที่ชำรุดเสียหาย ทางแยกต่างระดับร่มเกล้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 1,725,000.00 20/09/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2429 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 4,720.00 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2430 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 4,720.00 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 2,416 ถึง 2,430 จาก 2,782 รายการ