กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2416 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย-ศรีมงคล ระหว่าง กม.43+550-กม.45+500 ปริมาณงาน 17,550.000 ตร.ม. 9,999,000.00 09/01/2562 นว.2/e.29/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2417 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 9,999,000.00 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2418 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot mix จำนวน 44 ตัน 96,800.00 08/01/2562 6186062112 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2419 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 32,790.00 08/01/2562 643/45/62/108 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2420 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 9,990,000.00 08/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2421 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,850,000.00 04/01/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/30 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2422 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา(สี่เหลี่ยม) 4,350,000.00 03/01/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานแก้ไขแบะป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมาายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+200 - กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 8,000,000.00 03/01/2562 eb-ชร.2/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
2424 512/40/62/101 ลว. 2 ม.ค. 2562 5,750.00 02/01/2562 512/40/62/101 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2425 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาาน 21,955 ตร.ม. 9,000,000.00 28/12/2561 ตก.Eb/34/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2426 จ้างผลิตป้ายไวนิล เพื่อใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 2 รายการ 6,586.00 28/12/2561 618-62111 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2427 61127431364 67,880.00 26/12/2561 431/60/62/127 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 9,600.00 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2429 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1108 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ระหว่าง กม.12+115 - กม.14+550 ปริมาณงาาน 21,955 ตร.ม. 900,000.00 21/12/2561 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
2430 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 64,190.00 21/12/2561 416606243 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 2,416 ถึง 2,430 จาก 2,489 รายการ