กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2371 งานจัดพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 การส่งมอบอาคารด่านพรมแดน ฝั่งเมียนมา การจัดนิทรรศการ และการจัดทำหนังสือที่ระลึก 7,500,000.00 05/04/2562 - สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2372 5126062/198 ลว.3 เม.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 16,150.00 03/04/2562 5126062/198 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2373 จ้างเหมาทำการขุดผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาเลข 304 สี่แยกกบินทร์ - วังน้ำเขียว ระหว่างกม.174+775 - กม.174+800 RT รวมปริมาณงาน 275.000 ตร.ม. 189,955.00 05/04/2562 618-62179 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2374 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20,700.00 05/04/2562 6186062178 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2375 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 2,500,176.50 05/04/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
2376 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2562 60,940,000.00 05/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 66,000.00 03/04/2562 614/60/62/191 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2378 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2379 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 414,720.00 13/03/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2380 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ระหว่าง กม.112+500 - กม.123+400 LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 950,000.00 03/04/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
2381 ซื้อHOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 10,250.00 01/04/2562 5136062196 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2382 313/30/024/62 7,000.00 29/03/2562 313/30/024/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2383 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 1,869,000.00 28/03/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14,000.00 28/03/2562 6186062169 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2385 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2529 83,000.00 22/03/2562 423/30/62/141 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 2,371 ถึง 2,385 จาก 2,557 รายการ