กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (สญ.15/67) 64,975.00 22/02/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
2 ซื้อแบรี่เออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 100 x 50 x 80 ซม. จำนวน 25 อัน 95,000.00 22/02/2567 535/60/67/187 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX ECO หมายเลข 77-6186-14-7 970,000.00 22/02/2567 240/250/30/67/324 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 34,216.00 21/02/2567 445/60/173/67 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 36,000.00 20/02/2567 552/60/67/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
6 จ้างเหมาบริการ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย ที่ กม.174+100 เกาะกลางถนน จำนวน 1 งาน (งานบูรณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,995.34 20/02/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 4,120.00 20/02/2567 111 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 5,264.00 19/02/2567 6184067115 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 6,480.00 19/02/2567 535/40/67/181 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุม 0100 ตอน สกลนคร-นาแก ระหว่าง กม.35+071-กม.35+307 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8 ต้น) 499,500.00 15/02/2567 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
11 จ้างบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70.06 15/02/2567 437/-/67/168 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.3+656 - กม.3+826 และ กม.5+250 - กม.5+500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,211.00 15/02/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+350 และ กม.1+350 - กม.2+475 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 395,010.00 15/02/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 565.00 16/01/2567 643/30/67/68 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 417,250.00 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,557 รายการ