กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 60 อัน ในทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองหง่า - ลำพูน ระหว่าง กม.0+145 - กม.1+205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468,000.00 11/07/2567 718/ลพ/60/67/170 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 27,400.00 08/07/2567 437/30/67/79 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 265,000,000.00 10/07/2567 กท./eb.2/2567 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19,250.00 04/07/2567 437/-/67/77 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 12,000.00 08/07/2567 638/40/67/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาด ทางหลวงหมายเลข 4, 321, 375, 3233, 3094, 346, 3297, 3524 และงานขจัดคราบยางบนผิวทางด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ทางหลวงหมายเลข 321, 346 ปริมาณงาน 928,005 ตร.ม. 4,999,884.31 08/07/2567 eb-นฐ./26/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและติดตั้งราวกันอันตรายและป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 04/07/2567 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 24,000.00 04/07/2567 535/20/67/325 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 50 อัน ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ตอน 2 ที่ กม.74+435 (RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,000.00 03/07/2567 718/นน2/60/67/153 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 50 อัน ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ตอน 2 ที่ กม.74+435 (RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,000.00 03/07/2567 718/นน2/60/67/153 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว และสีส้ม จำนวน 4 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.0+300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445,500.00 03/07/2567 718/ทว/60/67/154 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 งานซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง 1,292,000.00 03/07/2567 กท./eb.26/2567 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 259,028.00 20/05/2567 718/67/ช/07 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18,207.96 01/07/2567 333/35/67/289 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6957-16-2 15,430.00 19/07/2567 621/30/67/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,802 รายการ