กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 46-6972-14-8 จำนวน 1 งาน 1,580.00 09/04/2567 151 แขวงทางหลวงกระบี่
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1081 คอนควบคุม 0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.76+300 - กม.90+000 (เป็นช่วงๆ),ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.90+000 - กม.150+000 (เป็นช่วงๆ) 3,200,000.00 09/04/2567 - แขวงทางหลวงน่านที่ 2
3 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.142+840 - กม.145+000 ปริมาณงาน 25,920 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 20,000,000.00 19/04/2567 มส./eb/29/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอนแม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.119+080 - กม.121+000 ปริมาณ 13,056 ตร.ม.จำนวน 10 รายการ 14,997,600.00 19/04/2567 มส./eb/33/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0203 ตอนท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 2 ระหว่าง กม.195+200 - กม.198+650 ปริมาณ 23,170 ตร.ม. 8 รายการ 19,999,000.00 19/04/2567 มส./eb/30/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.78+390 - กม.81+040 (LT,RT) ปริมาณงาน 54,200 ตร.ม. 57,000,000.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 34,260.00 18/04/2567 638/30/67/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18,685.00 18/04/2567 638/30/67/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 34,260.00 18/04/2567 638/30/67/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
10 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12,500.00 18/04/2567 638/30/67/00085 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 4 ระหว่าง กม.62+100 - กม.69+200 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) 942,100.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,808.00 17/04/2567 510/40/67/66 สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวี - บ่อคา ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๒๕ กม.) 20,000,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงชุมพร
14 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0201 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.24+650 – กม.24+695 550,000.00 10/04/2567 eb ขท.พล.2/7/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๒๙+๗๙๐ - กม.๓๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23,000,000.00 11/04/2567 eb-ภก 12/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,667 รายการ