กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 5126067/72 ลว. 1 ธ.ค. 2566 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15 x 15 ซม. 1,100 แผ่น 88,000.00 01/12/2566 5126067/72 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,230.00 28/11/2566 151/30/67/งท.04/สด. ศูนย์สร้างทางลำปาง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,860.00 28/11/2566 151/30/67/งท.03/สด. ศูนย์สร้างทางลำปาง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 297,300.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/127/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,680.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/129/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 32,760.00 29/11/2566 คค 06115.2/85/131/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 78,980.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/135/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 12,120.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/128/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 266,000.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/134/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 47,600.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/132/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 29,084.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/130/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 48,480.00 29/11/2566 คค 06115.2/60/133/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 81,890.00 30/11/2566 527/60/67/44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 18,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 543,517.20 01/12/2566 718/35/67/น/22 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,860.00 01/12/2566 435/45/67/48 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 229,064 รายการ