กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 610.00 18/04/2567 643/60/67/241 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.146+892 - กม.148+008 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 1,584,000.00 17/04/2567 E06021/บ.3/14/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 440.00 09/04/2567 643/40/67/237 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 5 ระหว่าง กม.118+523 - กม.119+150 CT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 1,969,000.00 18/04/2567 E06021/บ.3/13/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1,500.00 03/04/2567 643/60/67/229 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 4,200.00 01/04/2567 643/40/67/224 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.29+100 - กม.29+500 บริเวณด่านชั่งน้ำหนักลาดกระบัง ขาออกชลบุรี 294,667.26 09/04/2567 261/-/67/569 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 งานจ้างเหมาทำการขัดและทาสีโพลิเมอร์ราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณต่างระดับธัญบุรี กม.21+300 - กม.22+300 Ramp 0102, 1110 และ 0113 471,625.00 09/04/2567 261/-/67/568 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 7,680.00 03/04/2567 756/40/67/309 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
10 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 7,680.00 03/04/2567 756/40/67/309 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
11 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.12+900 ด้านซ้ายทาง 489,000.00 09/04/2567 261/-/67/567 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พิมพา - หนองข้างคอก กม.39+000 - กม.77+800 ตอน ทางต่างระดับบางควาย - ทางต่างระดับบางวัว กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) 122,820.00 09/04/2567 261/-/67/566 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ระหว่าง กม.34+740 - กม.34+840 ขาออก (ใต้สะพานข้ามคลองพระยาสุเรนทร์) 397,588.25 05/04/2567 261/-/67/565 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
14 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณต่่างระดับร่มเกล้า กม.11+300 - 12+900 ขาเข้าและขาออก และบริเวณต่างระดับลาดกระบัง กม.21+000 + กม.21+200 ด้านขาเข้าและขาออก 89,221.00 05/04/2567 261/-/67/564 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา บริเวณ กม.8+100 ด้านซ้ายทาง 489,000.00 05/04/2567 261/-/67/563 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 245,883 รายการ