กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 1337 ตอน หางปอน - แม่เงา ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+450 ปริมาณงาน 41,260 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 25,000,000.00 22/12/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
92 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ระหว่าง กม.๗๒+๗๐๐ - กม.๗๓+๓๐๐ RT. (ด่านเก็บเงินบ้านบึง) ปริมาณงาน ๑ L.S. 1,326,448.37 08/11/2566 ว.67-109 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
93 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ LT., RT. Ramp ๐๒๐๓, ๐๒๐๔, ๐๒๐๕, ๐๒๐๖ ในบริเวณแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ทางแยกต่างระด 1,281,519.18 08/11/2566 ว.67-108 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
94 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๐๙๑ บริเวณทางแยกต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณ 2,033,401.99 08/11/2566 ว.67-107 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
95 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองข้างคอก – ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.๗๘+๙๐๐ - กม.๗๙+๓๐๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ L.S. 1,899,767.66 08/11/2566 ว.67-106 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
96 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน พิมพา - หนองข้างคอก ที่ กม.๔๗+๐๐๐ LT., RT. ด่านฯ บางปะกง ปริมาณงาน ๑ L.S. 1,027,559.38 08/11/2566 ว.67-105 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
97 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.๖๒+๖๐๐ - กม.๖๓+๐๐๐ ด้านเกาะกลาง และ กม.๖๔+๐๐๐ (บริเวณทางแยกต่างระดับวัดสลุด ๑ Ramp ๐๘๐๖ และทางแยกต่างระดับวัดสลุด ๒) 1,840,440.83 08/11/2566 ว.67-104 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
98 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ที่ กม.๑๐+๘๐๐ ด้านซ้ายทาง (บริเวณทางแยกต่างระดับร่มเกล้า) และที่ กม.๑๑+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง (บริเวณทางแยกต่างระดับ Access A&E 3,962,998.27 08/11/2566 ว.67-103 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
99 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา ที่ กม.๔+๗๐๐ - กม.๖+๑๖๕ ด้านซ้ายทาง, ขวาทาง และบริเวณเกาะกลาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ L.S. 1,875,242.75 08/11/2566 ว.67-102 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
100 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - บางพลี ที่ กม.๔๒+๘๕๘ (บริเวณต่างระดับรามอินทรา ๑ Ramp ๐๓๐๕) ที่ กม.๔๓+๕๐๐ (บริเวณต่างระดับรามอินทรา ๒) กม.๔๗+๘๘๔ (บริเวณทางแยกต่างระดับส 2,167,442.27 08/11/2566 ว.67-101 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
101 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 5 ระหว่าง กม.39+000 - กม.39+120 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 22 รายการ 22,999,000.00 04/11/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
102 จ้างเหมาทำการผลิดและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู - หนองแห้ง - แม่สุริน - ปางหมู ระหว่าง กม.156+600 - กม.353+508 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (966.60 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 7,000,000.00 18/11/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
103 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.3+200 - กม.5+000 ปริมาณงาน 15,761 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 9,999,000.00 16/09/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
104 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ วัสดุคัดเลือก ก ปริมาณงาน 4,800 ลบ.ม.(หลวม) และวัสดุรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 4,670 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทางฯ ในโครงการฯ หมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.72+225 - กม.72+975 1,456,750.00 07/11/2566 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
105 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ - ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.64+684 - กม.204+023 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (689.40 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 5,000,000.00 18/11/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 91 ถึง 105 จาก 18,664 รายการ