กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑๐ ตัน ๑๐ ล้อ และติดตั้งชานบรรทุกเครื่องจักรกล จำนวน ๕ คัน 11,000,000.00 13/11/2566 eb/งท/1/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
62 จ้างเหมาตรวจสอบชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรด้วยวิธี Ground Penetrating Radar Evaluation (GPR) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.3+860 - กม.19+700 LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๑๗.๒๔ กม. 3,000,000.00 13/11/2566 ว.67-110 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
63 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง 30,563,504.00 10/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
64 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด 27,026,240.00 10/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
65 ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างผลิตและขนส่งบ่อพัก คสล. จำนวน 147 แห่ง โดยขนส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม. 43+750 - กม. 45+066 รวมระยะทาง 1.319 กม. หรือตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 3,381,000.00 10/11/2566 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
66 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 21124 งานซ่อมคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ระหว่าง กม.103+000 - กม.104+500 FRT เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.15+900-กม.16+500 FRT เป็นช่วงๆ 2,522,264.50 10/11/2566 สบ.(E)/1/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
67 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โดยขนส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. 2,062,000.00 10/11/2566 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
68 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางใหญ่ - กาญจนบุรี ระหว่าง กม.77+000 - กม.94+648 ปริมาณงาน 630,724.000 ตร.ม. 937,000.00 10/11/2566 TORงานตัดหญ้า M81 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
69 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งเครื่องยกแขนตรง(Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 5,600,000.00 10/11/2566 eb/งท/4/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
70 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน เตาปูน - เบิกไพร 1,503,235.00 09/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
71 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน เตาปูน - เบิกไพร 892,920.00 09/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
72 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 19,121,040.00 09/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
73 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 4 ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+230 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ 9,999,000.00 04/10/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
74 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร 4,302,000.00 08/11/2566 ธบ./e/4/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
75 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160-กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร 3,273,000.00 08/11/2566 ธบ./e/3/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 18,664 รายการ