กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.358+000 - กม.359+000 (LT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,980 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยาย)) 8,000,000.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
62 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.379+000 - กม.380+000 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,840 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยาย)) 8,000,000.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
63 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.4+130-กม.5+975 7,600,000.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงลำพูน
64 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ระหว่าง กม.185+330 - กม.185+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.415 กม.) 8,000,000.00 03/07/2567 67079026735 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
65 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.227+109 - กม.227+828 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.719 กม.) 8,000,000.00 03/07/2567 67079026998 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
66 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ฝั่งถนนพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 70,000,000.00 03/07/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
67 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ฝั่งถนนพระรามหก กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 70,000,000.00 03/07/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
68 งานจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) และแบบมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเพียง - ศรีสงคราม ระหว่าง กม.20+700 - กม.21+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 2,000,000.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงนครพนม
69 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2148 ตอน โคกสะอาด -หนองสรวง ระหว่าง กม.20+750 - กม.21+110 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 9,996,700.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
70 งานซื้อท่อกระดาษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. ยาว 3.00 ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.137+407(LT.,RT.), กม.137+616(LT.,RT.), กม.137+765(RT.) 518,400.00 02/07/2567 eb-สพ.2/ตจ.8/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
71 จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาด ทางหลวงหมายเลข 4, 321, 375, 3233, 3094, 346, 3297, 3524 และงานขจัดคราบยางบนผิวทางด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ทางหลวงหมายเลข 321, 346 ปริมาณงาน 928,005 ตร.ม. 4,999,884.31 02/07/2567 eb-นฐ./26/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
72 งานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (ULTRA - HIGH WATER PRESSURE) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.99+800 - กม.100+708 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,098 SQ.M.) 1,500,000.00 03/07/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
73 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.9+526 - กม.10+565 7,600,000.00 02/07/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
74 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๓+๑๖๘ - กม.๖๑๔+๕๑๕ LT. บ้านหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระยะทาง ๑,๓๔๗ เมตร 14,380,000.00 03/07/2567 รน eb ๓๑/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงระนอง
75 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๔+๔๙๓ - กม.๕๖๕+๘๕๐ LT ตำบลบางแก้ว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง ๑,๓๕๗ เมตร 14,395,000.00 03/07/2567 รน eb ๓๐/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 23,377 รายการ