กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,157,000.00 27/12/2566 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
62 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,333,000.00 27/12/2566 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
63 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯด่านขุนทด (ขาเข้า) สถานีฯพล (ขาออก) สถานีฯ วังน้ำเขียว (ขาเข้า) สถานีฯสีคิ้ว (ขาเข้า) สถานีฯ โนนสูง (ขาออก) สถานีฯ หนองกี่ (ขาเข้า) สถานีฯ หนองสองห้อง (ขาเข้า) 4,200,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2114 ลว. 26 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
64 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางพูน จ.ปทุมธานี 2,000,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2115 ลว. 26 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ลำปาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ดอนไชย - หนองหญ้าไทร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2111ลว. 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
66 านซ่อมใหญ่ระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อย (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 4,000,000.00 26/12/2566 สคน.1/พ./2105 ลว.26 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2076 ลว. 25 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
68 งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 7,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2086 ลว.25 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี (ขาเข้า) จ.อุ 6,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2080 ลว.25 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
70 งานซ่อมใหญ่ระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 2,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2067 ลว. 25 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
71 งานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยเอ็ด (ขาเข้า) จ.ร้อยเอ็ด สถานีตรวจสอบน้ำหนักอุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี 6,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2071 ลว. 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
72 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองคาย (ขาเข้า) จ.หนองคาย สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 3,700,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2085 ลว. 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
73 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ จ.สุพรรณบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางพูน จ.ปทุมธานี 2,000,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2075 ลว. 25 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
74 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯเซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ สถานีฯชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีฯน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น สถานีฯสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีฯหนองคาย (ขาเข้า) จ.หนองคาย สถานีฯท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม 3,800,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2084 ลว. 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
75 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ลำปาง ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สำเภาทอง - สันติสุข จ.ลำปาง 1,200,000.00 25/12/2566 สคน.1/พ./2079 ลว. 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 18,827 รายการ