กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.2+200–กม.3+925 (ด้าน LT) และ กม.2+200–กม.2+400 (ด้าน RT) โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 3,339,616.00 09/01/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
47 งานซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ปริมาณงาน 1,440 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ระหว่าง กม.26+500-กม.29+000 1,003,680.00 03/01/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
48 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+000 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 7,566,144.00 03/01/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
49 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. จำนวน 850 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้าง R.C U-DITCH TYPE A โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215 1,659,200.00 27/12/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 13 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 72+225 - กม. 72+975 ระยะทาง 0.750 กม. 15,781,685.00 09/01/2567 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
51 จ้างงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงให้อยู่ในสภาพสวยงาม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.๑๒๕+๔๐๐ – กม.๑๒๕+๖๕๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอน บางแพ – บางพรม ระหว่าง กม.๕+๑๑๒ – กม.๒๐+๘๑๖ ปริมาณงาน ๑ งาน 4,000,000.00 09/01/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
52 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,408,000.00 08/01/2567 eb1/ /2567 กองการพัสดุ
53 จ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ที่ กม.255+132 (LT,RT) 9,303,370.00 08/01/2567 e-สพ.1/กช/-/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
54 งานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE จำนวน 3 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000–กม.2+400 15,844,950.00 28/12/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
55 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๐๑,๑๗๑ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐,กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐,และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 9,408,903.00 08/01/2567 (ร่าง)ศกจ.(พ.1)/eb.3/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
56 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทด (ขาเข้า) สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) 4,100,000.00 04/01/2567 สคน.1/พ./60 ลว. 4 ม.ค. 67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
57 งานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุคลากรเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 6,223,000.00 02/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
58 งานจ้างเหมาก่อสร้าง New Concrete Bridge จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 13,341,300.00 21/12/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
59 งานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1405 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม.983+097 - กม.983+562 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,157,000.00 27/12/2566 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
60 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.18+175 - กม.18+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,333,000.00 27/12/2566 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 18,825 รายการ