กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 5,100,000.00 22/01/2567 eb-สพ.2/กพ.6-4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
32 โครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบสำหรับจ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งถังบรรทุกน้ำแบบสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมชุดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน 1,400,000.00 19/01/2567 eb/งท/9/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
33 งานซื้อวัสดุ Reinforced Backfill ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.105/2550 ปริมาณงาน 5,587 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) (เงินกันเหลื่อมปี) เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.2+400 – กม.4+400 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 2,642,651.00 11/01/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
34 จ้างโครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบสำหรับจ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งถังบรรทุกน้ำแบบสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมชุดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน 1,400,000.00 19/01/2567 eb/งท/9/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
35 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบสำหรับจ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งถังบรรทุกน้ำแบบสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมชุดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน 1,400,000.00 19/01/2567 eb/งท/9/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
36 งานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง Sand Embankment ปริมาณงาน 3,695 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000–กม.2+400 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 1,145,450.00 11/01/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
37 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 24 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+850 ระยะทาง 1.350 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,004,507.00 09/01/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
38 งานจ้างเหมาก่อสร้างเจาะ Bored Pile ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 400 ม. เเละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 770 ม. จำนวน 2 รายการ ส่งหน้างาน เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 (RT) 4,687,800.00 19/01/2567 eb-สพ.2/กพ.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
39 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ BORED PILES และงานงานโครงสร้างส่วนล่าง ด้านขวาทาง (RT) โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา 12,500,000.00 18/01/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
40 งานจัดหาบัตรอัตโนมัติ On Board Unit (OBU) 4,640,000.00 16/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงาน RC.DITCH TYPE A ระหว่าง กม.26+500 - กม.29+000 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง 167,967.00 02/01/2567 151/60/67/31 ศูนย์สร้างทางลำปาง
42 งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างกม.7+300 - กม.8+750 (ช่วงคลองขุด - แม่น้ำเจ้าพระยา)(เป็นช่วงๆ) 9,500,000.00 10/03/2566 66037012563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
43 ประกวดราคาจ้างการตรวจสอบน้ำหนักโดยหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ส่วนกลาง (Spot Check) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,208,000.00 12/01/2567 สคน.1/พ./92 ลว. 12 ม.ค.67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
44 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 265,000,000.00 12/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
45 งานโครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 21/12/2565 65127341339 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 18,827 รายการ