กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 งานจ้างผลิต Retaining Wall Type 2B Concrete Wall (ความสูง 1.20 ม. ไม่รวมฐาน) ฐานกว้าง 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.50 ม.จำนวน 492 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,881,880.00 10/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
32 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบบริหารแผนงานทางหลวง(Plannet) 661,333.30 21/11/2566 - สำนักบริหารบำรุงทาง
33 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 490 ลบ.ม. 1,323,000.00 22/11/2566 66119372698 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
34 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๒๐+๑๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 48,850.00 ตร 22,440,000.00 22/11/2566 ว.67-112 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
35 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนำ้ใส - ปางโก 1,104,550.00 21/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
36 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 8,440,000.00 20/11/2566 ธบ./e/6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
37 งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350 ด่านบางขุนเทียน 1,กม.14+230-กม.14+330 ด่านบางขุนเทียน 2 และกม.14+330-กม.14+500 ด่านบางขุนเทียน 2 6,220,000.00 20/11/2566 ธบ./e/5/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
38 ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. (ตามมาตรฐาน มอก. 128-2560) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,069,030.00 10/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
39 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 991,100.00 20/11/2566 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
40 ซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก Crushed Rock Soil Aggregate Type Base ปริมาณงาน 17,220 ลบ.(หลวม)ตามมาตรฐานที่ ทล.-201/2544 เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการฯหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ระหว่าง กม.26+500-กม.29+000 โดยกองรายทางหรือสต๊อกไพล์ตามจุดทีกำหนด 12,002,340.00 13/11/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
41 งานจัดซื้อทรายถมหลังท่อ จำนวน 1,400 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนำ้ใส - ปางโก 911,400.00 17/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
42 งานจัดซื้อทรายถมหลังท่อ จำนวน 840 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นำ้อ้อม - หนองบัวระเหว 556,920.00 17/11/2566 คค 06114.2/eb./2567 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
43 ประกวดราคาจ้างงานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 17/11/2566 สคน.2/ผ./70/66 ลว. 16 พ.ย. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200-กม.30+215 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 8,774,064.00 10/11/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
45 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ โครงการกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน เตาปูน - เบิกไพร 892,920.00 17/11/2566 ศ.สส.3/ตป9/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 18,664 รายการ