กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ปรับปรุงผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอนหนองปลาไหล - ดอนตูม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 8+422 (เป็นช่วงๆ) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง 24,808,400.00 20/06/2567 eb-นฐ./19/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
17 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครชัยศรี-พระประโทน ระหว่าง กม.ที่ 41+067 ถึง กม.ที่ 52+400 (เป็นช่วงๆ) และตอนพระประโทน-สระกระเทียม ระหว่าง กม.ที่ 52+400 ถึง กม.ที่ 67+334 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง 12,529,100.00 20/06/2567 eb-นฐ./21/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
18 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (HIGH MAST) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กิโลเมตรที่ 42+000 ถึง กิโลเมตรที่ 74+727 (เป็นช่วงๆ) อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 6,000,000.00 20/06/2567 eb-นฐ./21/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
19 ติดตั้งกำแพงกันเสียง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กิโลเมตรที่ 1++056 ถึง กิโลเมตรที่ 37+521 (เป็นช่วงๆ) อำเภอสามพราน และอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 9,998,700.00 20/06/2567 eb-นฐ./24/2567 แขวงทางหลวงนครปฐม
20 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทล.308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+530 (สี่แยกบางปะอิน) และ ทล.309 ตอน บ้านสร้าง - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.8+900 (สี่แยกเทศบาลบ้านสร้าง) , ที่ กม.11+900 (สี่แยกอุทัย) ปริมาณงาน 3 แห่ง 1,200,000.00 05/04/2567 ร่างTOR แผนที่ 34 แขวงทางหลวงอยุธยา
21 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลานทอง-พรานกระต่าย ระหว่าง กม.40+058 - กม.41+878 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) 3,500,000.00 20/06/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทล.356 ตอน เกาะเรียน - ปากกราน ระหว่าง กม.5+535 -กม.9+105 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 42,840 ตร.ม. 14,998,000.00 17/04/2567 ประกาศร่าง Tor /ร่างเอกสารประกวดราคา แขวงทางหลวงอยุธยา
23 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ศูนย์สร้างทางสงขลา 1,200,000.00 25/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
24 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) ศูนย์สร้างทางสงขลา 1,500,000.00 25/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
25 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) , กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 11,110 อัน) ระยะเวลาทำการ 60 วัน 3,000,000.00 02/04/2567 ร่างขอบเขต- แผนที่ 3 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31590 งานราวกันอันตรายอื่น ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0503 ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.190+420 - กม.190+560 (บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟชะอำ) 4,500,000.00 19/06/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
27 ประกวดราคาจ้างงานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 19/06/2567 สคน.2/96/67 ลว. 21 มี.ค. 67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
28 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 55+290 - กม. 55+500 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 15,000,000.00 19/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
29 งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 11 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ระหว่าง กม.27+800 - กม.28+329 ระยะทาง 0.529 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,435,356.00 29/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก โดยขนส่งกองรายทาง ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+000 ระยะทาง 4.500 กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,606,662.00 10/06/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 23,228 รายการ