กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
22321 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 12/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
22322 งานจ้างเหมาทำการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่าง กม.87+062 - กม.201+896และทางหลวงหมายเลข 2401 ตอน หนองไผ่ - ซับพุทรา ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+594 4,350,000.00 12/02/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
22323 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 1,225,700.00 12/02/2562 eb1/.........../2562 กองการพัสดุ
22324 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG NO. EE - 105 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.349+630 - กม.351+940 1,999,500.00 12/02/2562 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
22325 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น 5,200,000.00 08/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
22326 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4,350,000.00 11/02/2562 พ.5.1/104 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
22327 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม และไม้อัดยาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,715,000.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22328 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,062,600.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22329 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,292,700.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22330 งานจัดซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,072,000.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22331 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,291,000.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22332 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 4,350,000.00 11/02/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22333 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,752,114.00 11/02/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
22334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดยจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข ๔, ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗, ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔, ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ จำนวน ๑,๑๖๑ ต้น 4,350,000.00 08/02/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
22335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงตามแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ9264(52)และเลขที่ 050(1)(ก)สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) จำนวน 1 หลัง 10,800,000.00 08/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 22,321 ถึง 22,335 จาก 22,980 รายการ