กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18826 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0202 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด ระหว่าง กม.48+960 - กม.49+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 18/03/2563 สทล.2.1/พ.1/782/2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
18827 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย ) ตอน 3 ระหว่าง กม.1282+307-กม.1284+487 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (828 เมตร) จำนวน 2 รายการ 1,398,000.00 18/03/2563 eb-สข.2/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
18828 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ระหว่าง กม.7+150 - กม.9+350 35,000,000.00 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
18829 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 3,450,000.00 17/03/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18830 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.๘๐+๑๓๑ - กม.๘๐+๙๒๐ และ กม.๘๑+๐๐๐ - กม.๘๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 45,000,000.00 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18831 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ระหว่าง กม.54+173 - กม.57+473 ปริมาณงาน 29,700 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 13,000,000.00 17/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
18832 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.22+518 - กม.24+390 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,198 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 15,000,000.00 17/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
18833 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+863.880 - กม.13+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18834 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.87+150 – กม.88+700 ปริมาณงาน 16,520 ม. 1,290,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18835 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.31+872 - กม.35+072 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 3,127,000.00 18/03/2563 63037140718 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18836 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.12+100 – กม.19+500 ปริมาณงาน 26,910 ม. 2,100,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18837 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.5+900 – กม.8+577 และ กม.16+170-กม.18+700 ปริมาณงาน 32,033 ม. 2,500,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18838 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.74+020 – กม.76+544 ปริมาณงาน 32,034 ม. (รวมบริเวณใต้สะพานโพธิ์พระยา) 2,500,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18839 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.9+600 - กม.14+800 (ทางคู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,105 ตร.ม.) 1,199,000.00 18/03/2563 63037307373 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18840 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ตอน 2 ระหว่าง กม.43+000 - กม.45+427 11,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 18,826 ถึง 18,840 จาก 22,322 รายการ