กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18811 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+700 - กม.3+430 12,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18812 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+800 - กม.24+410 LT,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 1,089,000.00 18/03/2563 ตก.eb/ 17 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18813 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินสว่าง - หนองนา ระหว่าง กม.88+900 - กม.99+300 LT. 3,200,000.00 18/03/2563 63037261656 แขวงทางหลวงพิจิตร
18814 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอนควบคุม 0100 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+135 และ กม.11+560 - กม.12+662 ปริมาณงาน 42,777 ตร.ม. 6,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
18815 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนควบคุม 0102 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ระหว่าง กม.22+100 - กม.22+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18816 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+300 - กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18817 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.36+020 - กม.36+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.83+592-กม.85+153 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 18/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18819 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชิงสะพานกิตติขจร - หนองบัวเหนือ ระหว่าง กม.10+140 - กม.10+808 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (668 ม.) 1,165,000.00 18/03/2563 ตก.eb/ 16 /2563 แขวงทางหลวงตากที่ 1
18820 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๒+๔๐๐ - กม.๖๓+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๑๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25,000,000.00 18/03/2563 คค 06058/พ.1E/ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18821 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๓๐๐ -กม.๔๖+๑๐๐ (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๐๗๒ SQ.M.) 800,000.00 18/03/2563 แขวงทางหลวงปทุมธานี
18822 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางระกำ - บ่อทอง ระหว่าง กม.2+852 - กม.4+638 12,000,000.00 18/03/2563 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
18823 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+055 - กม.12+878 20,000,000.00 18/03/2563 คค.06127/พ.1/119/2563 ลว. 9 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18824 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.21+750 - กม.23+350 30,000,000.00 18/03/2563 คค.06127/พ.1/35/2563 ลว. 3 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18825 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 28,000,000.00 18/03/2563 คค.06127/พ.1/26/2563 ลว. 3 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 18,811 ถึง 18,825 จาก 22,322 รายการ