กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18766 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ระหว่าง กม.13+022 - กม.13+482 ปริมาณงาน 4,600 ตร.ม 1,720,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
18767 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.74+210 - กม.75+186 (LT) ปริมาณงาน 10,598 ตร.ม. 3,900,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
18768 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุม 0102 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองค้อ - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.27+000 ปริมาณงาน 51,480 ตร.ม. 18,500,000.00 27/03/2563 ชบ.2/eb/24/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18769 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอนตาลาด-หนองแวงโสกพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.229+910-กม.229+964, กม.230+826-กม.231+348 และ กม.232+208 -กม.232+658 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 2,700,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18770 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.6+900 - กม.7+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,500,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
18771 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.29+946 - กม.30+506 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,192,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
18772 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสรวง-โนนไทย ระหว่าง กม.40+706-กม.43+154 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) 2,900,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18773 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+000 ปริมาณงาน 24,980 ตร.ม. 9,000,000.00 27/03/2563 ชบ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18774 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนางดำ ตอน 8 ระหว่าง กม.53+706-กม.55+326 และ กม.57+810-กม.58+422 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 64 ต้น) 2,700,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
18775 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบปู - เขาน้อย ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+280 RT ปริมาณงาน 17,805 ตร.ม. 13,500,000.00 27/03/2563 ชบ.2/eb/22/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18776 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. 13,000,000.00 27/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
18777 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 , 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 – กม.45+723 ปริมาณงาน 6,244 อัน 1,500,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18778 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.36+400-กม.38+540 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 27/03/2563 คค06125/พ.1/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
18779 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอนท่ายม – บ้านเหล่า ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๐+๐๗๘ – กม. ๒๑+๖๕๓ 1,978,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
18780 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 4 ระหว่าง กม.37+300-กม.63+950 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,600,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/509/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 18,766 ถึง 18,780 จาก 22,980 รายการ