กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18661 งานจ้างเหมาทำการจัดทำแถบเตือนขอบไหล่ทางแบบนูนบนเส้นทางจราจรหรือเส้นแบ่งทิศทางจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๑๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 10,000,000.00 27/11/2561 ว.048-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18662 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดอัตโนมัติ Your Speed) และโครงสร้างป้ายจราจร ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ที่ กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๖๕+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) 10,000,000.00 27/11/2561 ว.047-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18663 จ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 35,307,000.00 27/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.22/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
18664 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,609,600.00 27/11/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
18665 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายชนิด Rolling Guard Barrier ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางแยกต่างระดับบางวัว - ทางแยกต่างระดับบาทควาย ระหว่าง กม.๓๙+๘๐๐ (บริเวณทางแยกต่างระดับบางควาย) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๑๐๔.๐๐ เมตร 4,999,898.85 27/11/2561 ว.051-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18666 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง (TRANSPARENT ACRYLIC PANEL WITH REINFORCE POLYAMIDE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๓๙+๘๐๐ - กม.๔๐+๓๐๐ บนสะพานข้ามคลอง (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๓๙๙ ม. 10,000,000.00 27/11/2561 ว.050-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18667 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระหว่างเสา) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง กม.๓๐+๔๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ LT. RT. (เป็นช่วง ๆ) ตอน บางปะกง - หนองรี กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๔๐+๒๐๐ LT. RT. (เป็นช่ว 10,000,000.00 27/11/2561 ว.049-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18668 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่า กม.92+850 - กม.96+950 40,970,200.00 26/11/2561 ศกจ.(พ.1)/eb.21/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
18669 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,364,770.00 26/11/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
18670 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300-กม.101+800 (เป็นช่วงๆ) 9,500,000.00 23/11/2561 สบ.(E)/ 5 /2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18671 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+555- กม.117+485 เป็นช่วงๆ 9,900,000.00 23/11/2561 สบ.(E)/ 4 /2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18672 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ) 9,900,000.00 23/11/2561 สบ.(E)/ 3 /2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18673 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 23/11/2561 สบ.(E)/ 2 /2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18674 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 9,900,000.00 23/11/2561 สบ.(E)/1/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18675 ศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301,0302,0303 ตอน สาลี–สุพรรณบุรี–ศรีประจันต์–ปากน้ำ ระหว่าง กม.48+841-กม.126+841(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 130 กม. 4,000,000.00 23/11/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 18,661 ถึง 18,675 จาก 18,825 รายการ