กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18646 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 4,999,626.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
18647 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4039 ตอน ยางอุง – นาสาร ระหว่าง กม.3+000 – กม.4+313 ปริมาณงาน 25,000 ตร.ม. 9,900,000.00 28/11/2561 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
18648 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ระหว่าง กม. 474+409 – กม. 477+145 RT. 9,990,000.00 29/11/2561 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
18649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 29/11/2561 // แขวงทางหลวงระยอง
18650 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 28/11/2561 - แขวงทางหลวงราชบุรี
18651 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 9,990,000.00 28/11/2561 สข1/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18652 งานจ้างเหมาทำการเสริืมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนม คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 9,990,000.00 28/11/2561 สข1/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18653 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ–เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+100 – กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 9,990,000.00 28/11/2561 สข1/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18654 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๕๙+๔๗๐– กม.๗๖๐+๘๕๐ RT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๗ ต้น 1,999,000.00 28/11/2561 พง.e-b/20/2562 แขวงทางหลวงพังงา
18655 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 124,728,000.00 28/11/2561 eb2-2/.../2562 กองการพัสดุ
18656 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๖๓+๐๐๐ ด้านขวาทาง (บริเวณทางเข้า - ออก หน่วยงาน ส.ทล.๒ กก.๘ (บางนา) ปริมาณงาน ๒,๒๔๐.๐๐ ตร.ม. 2,000,000.00 28/11/2561 ว.053-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18657 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง APPROACH CONCRETEBARRIER ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๖๕+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๕ แห่ง 9,600,000.00 28/11/2561 ว.052-62 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
18658 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 6,300,000.00 28/11/2561 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
18659 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน นครหลวง – อ่างทอง – ไชโย ระหว่าง กม.26+612 – กม.66+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,997,000.00 28/11/2561 แขวงทางหลวงอ่างทอง
18660 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 346 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.87+035 - กม.89+100 ซ้ายทาง - ขวาทาง ปริมาณงาน 120 ต้น 5,072,000.00 27/11/2561 eb-นฐ./20/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 18,646 ถึง 18,660 จาก 18,826 รายการ